Prezydent RP

Napisz notkę na ten temat

Korespondencja trwa. Poseł Marek Biernacki zwrócił się do prezydenta Dudy z p rośbą o wyjaśnienie “sytuacji mającej miejsce w Ministerstwie Obrony Narodowej – Służbie Kontrwywiadu Wojskowego w związku z informacjami o...

Od zwycięskich wyborów 2015 rząd Beaty Szydło zrobił wiele dobrego, głównie na polu polityki socjalnej, i jako pierwszy rząd od czasu zakończenia II Wojny Światowej konkretnie wspomógł finansowo najbiedniejsze warstwy...

Piszą na ten temat

Popularne tagi