Lista notek dla taguposłuszeństwo

Religia, tak jak i państwo, jak szkoła, urzędy, jak często rodzina odbierają człowiekowi odpowiedzialność za swoje życie. Ustanawiają zbiór zasad i norm i podporządkowują im jednostki. Zresztą większość nie potrafi już w...

Dział: Społeczeństwo