Lista notek dla taguposłuszeństwo

Religia, tak jak i państwo, jak szkoła, urzędy, jak często rodzina odbierają człowiekowi odpowiedzialność za swoje życie. Ustanawiają zbiór zasad i norm i podporządkowują im jednostki. Zresztą większość nie potrafi już w...

Słowo Boże nazywa bogami tych, do których zostało skierowane słowo Boże (por. J 10,34-35). Nie jest to górnolotna przesadnia, raczej sprowadzenie Dobrej Nowiny do sedna. Czym jest Objawienie? „Spodobało się Bogu w...

Jak nasz prarodzic uzależnieni, czujemy nieodparty pociąg ku nieposłuszeństwu – my, Dorosłe Dzieci Adama. Dzieci wychowujące się w rodzinie kręcącej się chcąc nie chcąc wokół pijącego ojca, w dorosłym życiu...

„Momentowi” wieczności, w którym Syn Boży wypowiada słowa „aleś Mi utworzył ciało”, odpowiada chwila w czasie: „Oto Ja Służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa”. Można...