Lista notek dla tagutraktat lizboński

traktat lizboński

Międzynarodowa umowa podpisana 13 grudnia 2007 r. w Lizbonie, zakładająca reformę Unii Europejskiej. Traktat wszedł w życie 1 grudnia 2009 r. (w Polsce 2 grudnia 2009 r. ). Stanowił m.in., że od 2014 r. decyzje unijne są podejmowane tzw. podwójną większością głosów, zamiast zgody wszystkich państw członkowskich, przyznał Polsce dodatkowy 1 mandat europosła, wprowadził stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej i wprowadził tzw. solidarność energetyczną.