Lista notek dla taguwojewoda małopolski

            W Krakowie zainaugurowano dzia ł alno ść Centrum Dokumentacji Zsy ł ek, Wyp ę dze ń i Przesiedle ń , powsta ł e we wspó ł pracy wojewody ma ł opolskiego i...

Dział: Kultura, Temat: Historia