Lista notek dla tagukonstytucja

Kolejny punkt naszego programu, to kolejna zmiana Konstytucji Art. 187. 1. Krajowa Rada Sądownictwa składa się z: zamiast: "3) czterech członków wybranych przez Sejm spośród posłów oraz dwóch członków wybranych przez Senat...

Demokracja ma do siebie to, że jest to system zarządzania państwem w zgodzie z wolą większości społeczeństwa. Jeżeli pojawi sie problem natury prawnej - który spowoduje różną interpretację - wtedy trzeba sięgnąć do...

Wygląda na to, że prawo pozwala większości rządzącej odebrać immunitet poselski posłom opozycji. Czy to jest możliwe, że autorzy Konstytucji wszyscy mieli zaćmienie umysłu i przeoczyli taki błąd? Ktoś musiał zauważyć, że...

Art. 120 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej : Sejm uchwala ustawy zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów, chyba że Konstytucja przewiduje inną większość. W tym samym trybie...

Wcześniej pisałem już o tym, że dobra Konstytucja musi mieć część niezmienną: o prawach człowieka i o paremiach prawniczych. Teraz rozwinę ten wątek, bo zauważyłem jeszcze trzeci temat - regulamin wewnętrzny parlamentu...

Tematy z tagiem (konstytucja)