Lista notek dla tagukonstytucja

konstytucja

Podstawowy akt prawny państwa, ustawa zasadnicza, która określa ustrój społeczno-gospodarczy, sposób sprawowania władzy przez najważniejsze organy państwa, podstawowe prawa, wolności i obowiązki obywateli. Przestrzegania konstytucji, w tym zgodności ustaw uchwalanych przez parlament, strzegą Prezydent RP i Trybunał Konstytucyjny. Pierwszą konstytucją na świecie była Konstytucja USA z 17 września 1787 r., a drugą polska Konstytucja 3 maja z 1791 r.

/pofilozujmy o naszej wojence ojczyźnianej/ W debacie o pryncypia konstytucyjne – która wylała się na „ulicę i zagranicę”, coraz częściej używa się zbitki słów „państwo prawa”. Wmawiając nam, że tak jest napisane w...

Dział: Polityka, Temat: Prawo

Podczas ośmiu lat trwania rządów koalicji PO-PSL, Konstytucja RP była łamana 49 razy - ponieważ tyle właśnie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego nie zostało przez ten czas wykonanych (zaczął je wdrażać, o ironio losu, dopiero rząd...

Dział: Polityka, Temat: Sejm i Senat

Wideo z tagiem (konstytucja)