Lista notek dla taguferdynand machay

"W naszym stuleciu wrócili męczennicy" - napisał Jan Paweł II w liście apostolskim "Tertio millennio adveniente", a w czasie pielgrzymki do Ojczyzny mówił: "Za szczególną powinność naszego...