Lista notek dla taguobywatel

Europa uchodzi za kolebkę idei demokratycznych. Te idee to wolność-podmiotowość każdego w pojedynkę i jego zrzeszeń, to „rynek” równoprawnych poglądów i wypowiedzi, to prawo obowiązujące każdego, włącznie z tym, kto prawo...

Coraz jaśniej widzę ogrom szkód moralnych, jakie dokonały się w Polsce w ostatnich latach. Obecna debata publiczna skierowała moją uwagę na zaufanie obywateli do państwa. Coraz więcej mówi się o tym, że nasze dzieci i wnuki nie...

Tak jak obiecywałem czas na pierwszą analizę dotyczącą polskiej Policji. Zacznę od tego, co jest najczęściej sygnalizowane, szczególnie w internecie. Otóż jednym z najistotniejszych problemów Policji w odbiorze...

Dzień Zaduszny skłania do refleksji nad śmiercią, przemijaniem i odchodzeniem. Ochodzą nie tylko ludzie, odchodzą też państwa i cywilizacje. Odchodzą ideologie i systemy polityczne. W Rzymie z tarasu Domu Kawalerów Rodyjskich...