Lista notek dla tagutfi

 Amber Gold to taka przykrywka – tak właściwie to nie wiadomo o co chodzi – dziwne działania organów państwa, odnajdywany ciągle majątek – i skala przedsięwzięcia – 100 mln zobowiązań a jak wierzyć...

Dział: Gospodarka

Zacznijmy od informacji podanej na www.polandsecurities.com W miesiącu czerwcu wartość aktywów netto funduszu IDEA Premium SFIO spadła o ponad 340 mln zł zmniejszając w ciągu 29 dni aktywa netto funduszu do 686,50 mln...

Dział: Gospodarka