Lista notek dla tagurolnictwo

Wczoraj, nie tyle z powodu głosowania wotum nieufności dla rządu premier Szydło, ile z ciekawościi, jak bardzo Schetyna i całe PO zdołają się skompromitować przy tej okazji (fraza "niedotrzymanie obietnice" w ustach PO jest...

To największa światowa hipokryzja w historii. Politycy udają, że chcą ograniczyć emisję, a jednocześnie wspierają produkcję biopaliw, która ma ujemny bilans energetyczny, więc nie dość, że przyspiesza wycinanie lasów, to wymusza...

Transatlantyckie Partnerstwo w dziedzinie Handlu i Inwestycji to projekt, którego założeniem jest stworzenie wspólnej strefy wolnego handlu pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Unią Europejską. Polskie...