Lista notek dla tagurolnictwo

To największa światowa hipokryzja w historii. Politycy udają, że chcą ograniczyć emisję, a jednocześnie wspierają produkcję biopaliw, która ma ujemny bilans energetyczny, więc nie dość, że przyspiesza wycinanie lasów, to wymusza...

Dział: Polityka

Transatlantyckie Partnerstwo w dziedzinie Handlu i Inwestycji to projekt, którego założeniem jest stworzenie wspólnej strefy wolnego handlu pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Unią Europejską. Polskie...

Dział: Polityka