Lista notek dla tagucywilizacja

Społeczeństwa wielu krajów Europy Zachodniej powiększyły się od II połowy XX wieku o sporą ilość ludności napływowej. Był i jest to proces długotrwały, z różnorodnymi fazami i formami napływu. Trwa po dziś dzień i będzie...

Dział: Społeczeństwo, Temat: Socjologia