Lista notek dla taguspołeczeństwo obywatelskie

Społeczeństwo obywatelskie jest wtedy, gdy obywatel ma chęci i możliwości, żeby wpłynąć na to, co dzieje się, zarówno w jego najbliższym otoczeniu jak i w całym państwie. W latach 90-tych wydawało się, że tak właśnie będzie....

W wywiadzie dla „Gazety Polskiej” premier Beata Szydło podkreśla rolę klubów „GP” w zmianach, jakie zaszły w Polsce w 2015 r. Bardzo docenia też ich rolę w ostatnich wydarzeniach, kiedy to tysiące klubowiczów przyjechało...

Tym, co od dziecka fascynowało mnie w totalitaryzmach był stopień skomplikowania ich struktury. Weźmy za przykład komunizm. Jakaż to wyjątkowa hierarchia, poczynając od faktu, iż władzę sprawuje w niej pierwszy sekretarz Komitetu...

Każdy poprawny światopogląd powinien uwzględniać wielowymiarowość natury ludzkiej i takie powinno być kryterium określania stopnia wiarygodności danej ideologii. Te kryteria wskazują, że liberalizm , uwzględniający jeden tylko...

Tytuł felietonu jest ilustracją tego, co nas czeka. Dzisiaj, w najbliższej przyszłości: nie możemy pozwolić sobie na zmarnowanie obywatelskich sił obudzonych poprzez gremialne marsze sprzeciwu. Okrzyki, że „mamy dosyć”,...