Lista notek dla taguhossa

 Od dnia najniższej wyceny akcji w 2009 roku minęło właśnie 5 lat; taka sytuacja zdarzyła się tylko 5 razy w historii amerykańskiej giełdy. Indeksy giełdowe w USA są na historycznych maksimach (z wyłączeniem indeksu Nasdaq), a...

Dział: Gospodarka

Wczoraj dowiedzieliśmy się, że według wstępnych szacunków GUS, wzrost naszej gospodarki w II kwartale bieżącego roku wyniósł jedynie 2,4 proc (analitycy spodziewali się wzrostu na poziomie 2,9%). Czy spadek dynamiki...

Dział: Gospodarka

Jeszcze jeden mocny spadek giełdowych indeksów na Wall Street i trzeba będzie się żegnać z ponad rocznym rynkiem byka, symbolu hossy. Dołki koniunktury z pierwszej dekady maja, gdy obawy inwestorów przed pułapką...

Dział: Gospodarka