Lista notek dla tagumoher donald

Pojawiła się informacja, jakoby osobom publicznym pieczołowicie strzegącym monopolu poprawności politycznej grożono za wypełnianie ich obowiązków. Cóż, rzeczywiście pewna grupa jest prześladowana, a są to zwyczajni...

Dział: Polityka

Zastanawiałem się nad decyzją Ojca Św. Benedykta XVI, który zrzeka się funkcji biskupa Rzymu, co wiąże się również z rezygnacją z piatowania funkcji papieskiej. Myślę, że tu należy oprzeć się na dogmacie...

Dział: Polityka

Tego dnia, a właściwie tej nocy, z 9 na 10 lutego 1940 roku do mieszkań wielu polskich rodzin załomotało NKWD czyli specjalny oddział prowadzony przez cywila. Pod groźbą wyważenia drzwi zażądani wpuszczenia do mieszkania celem...

Dział: Polityka

  Trwa konflikt większości parlamentarnej z opozycją. Do opozycji należą wszyscy, którzy nie cieszą się sympatią grupy korzystającej z przywileju władzy. Niestety, nie wszystkim podoba się postawa premiera Wielkiej...

Dział: Polityka

Pierwszy Lech obnosił się z wizerunkiem, który wzbudzał nadzieję, że będzie lepiej. Zasłużył się skokiem w legendę. Sam mówi, że był to tylko skok przez płot. Inni twierdzą, że kłamał, że był to skok z...

Dział: Polityka

Polskie społeczeństwo musi dobijać się o swoje prawa do godnego życia. Niestety, większość 20-40 latków z sierpnia 1980 roku to dzisiaj osoby o trzydzieści dwa lata starsze, niż wtedy. W 1980 roku mieliśmy naprawdę...

Dział: Polityka

Jakoś dziwnie cicho jest ostatnio w mediach. Nie ma debat o gospodarce, nie ma żadnych popularno naukowych rozważań, no, może coś tam jeszcze w II programie Polskiego Radia, jest tam jeszcze i muzyka poważna. Ale już nie ma popularnej...

Dział: Polityka

Dzisiaj będzie kolejny atak na demokrację. Zaczyna się już w godzinach rannych, gdy będzie głosowanie nad podniesieniem opłat dla potencjalnych nadawców radiowych i telewizyjnych.   Opłaty mają wynosić około trzystu...

Dział: Kultura