Lista notek dla taguobalacze

To pytanie zadałem u Einego , gdzie wielu komentatorów zebrało się, jak zawsze. Tym razem - by komentować rolę, czy też sens, bądź funkcję lub cel pustki.  Tak Eine ma, i takich komentatorów. Koń lub pies... w...

Zadanie najprostsze z możliwych. Obiekt w układzie obserwatora (spoczywającym) porusza się po linii prostej z prędkością v równą dwóm dziesiątym prędkości światła c ( v =0,2 c ). Obiekt ten wysyła jednocześnie...

      Fizyka mikroświata nie jest - bo nie może być intuicyjna. Badaniu podlegają wszak obiekty, które nie są (i raczej nigdy nie będą) dostępne bezpośredniemu postrzeganiu zmysłowemu. Bardzo dobry...