Lista notek dla tagusudety

Turystyka w całych Sudetach ma długoletnie tradycje. Istniejące od dawna uzdrowiska przyciągały odwiedzających z wielu krajów. Jeszcze przed II wojną światową powstały tam liczne schroniska i domy wypoczynkowe. Wiele z nich...

Nazizm nie jest już definiowany przez oblędną, rasistowską ideologię, ludobójstwo, akcje bezpośrednie. Istotą nazizmu według nowej definicji jest i było przyłączenie do Niemiec Sudetów  oraz to, że był to obszar...