Lista notek dla taguzadośćuczynienie

Budując państwo prawa podzielimy kodeksy i prawa na różne grupy. 1. Wszystkie kary będzie definiował powszechny kodeks karny. 2. Prawa niezagrożone karą zdefiniowane będą przez inne  powszechne  kodeksy praw....

Dział: Polityka

  Coś ostatnio ojciec dyrektor nie ma powodów do radości. Ciosy spadają jak nie z jednej tak z drugiej strony. O ile decyzja Krajowej Rady Radiofonii  o nie przyznaniu miejsca na multipleksie wywołała w samej telewizji...

Dział: Rozmaitości