Lista notek dla tagubiałoruś

Republika Białorusi – państwo za naszą wschodnią granicą. Wszędzie znajdziemy następujące informacje: powierzchnia - 207 595 m 2 , liczba ludności - 9 498 700, w tym około 4 732 000 w 13 największych miastach....

Koszary są twoją małą ojczyzną- głosi napis na rampie przygranicznej, białoruskiej jednostki. Za jej murami trwa walka z dominacją aparatu władzy, ze zniewoleniem. Rozgrywa się dramat, żywcem wzięty z historii McMurphy’ego,...

  Dni Moskwy w Dusseldorfie o mały włos nie rozpoczęłyby się od skandalu. Inaugurujące je przedstawienie teatru Lenkom mogło nie dojść do skutku, bo ciężarówki z kostiumami i dekoracjami dotarły ledwie na dwie godziny przed...

            Po 11-dniowej bitwie stoczonej przez działaczy białoruskiej opozycji o uroczysko Kuropaty w którym znajdują się masowe doły śmierci, planująca wybudować tuż...

Przejazd przez granicę – temat trudny i wciąż podlegający zmianom. Obecnie najpierw musimy postarać się o wizę, chociaż jest już kilka wyjątków – przejazdy bezwizowe przez Puszczę Białowieską, kilkudniowe pobyty na terenie...

Wideo z tagiem (białoruś)