Lista notek dla tagubroń

Abstract: The right to possession of weapons is a privilege. Every citizen has the right to learn to use weapons. This skill might save the threat .. . Mówiąc o powszechnym prawie do noszenia broni warto...

Dział: Polityka, Temat: Prawo

“Cieszy mię ten rym: "Polak mądr po szkodzie"; Lecz jeśli prawda i z tego nas zbodzie, Nową przypowieść Polak sobie kupi, Że i przed szkodą, i po szkodzie głupi”. [Kochanowski] Bezpieczne jest państwo silne....

Dział: Społeczeństwo, Temat: Wojsko