Lista notek dla tagukultura

kultura

Kultura - duchowy i materialny dorobek społeczeństwa. Rozróżnia się kulturę wysoką i niską. Kultura wysoka korzysta z zasobów kultury narodowej, jest podstawą tradycji. Tworzą ją osoby wykształcone lub utalentowane. Potencjalnie adresowana jest do wszystkich, jednak wymaga szerokich kompetencji kulturowych odbiorcy. Kultura niska ma charakter masowy, jest niewymagająca, zrozumiała dla przeciętnego, niewykształconego odbiorcy.