Lista notek dla taguwolny rynek

Wolny rynek jest jak sport, który dla potrzeb tego wywodu rozumieć należy, jako rywalizację fair, czyli rywalizacje sportową. I jak w każdym sporcie, wygrywają często gracze nieuczciwi - niezłapani na dopingu, nieprzyłapani na...

Dział: Polityka

Logika i matematyka pokazują, że pracujemy za długo. Polacy pracują dłużej i mają wydajność pracy niższą niż cywilizowane narody. Skrócenie czasu pracy i poprawienie wydajności zbliży nas do poziomu krajów cywilizowanych....

Dział: Polityka