Lista notek dla tagutadek polkowski

 Dnia 25.04.2013 w Muzeum Armii Krajowej im. gen.Fieldorfa Nila w Krakowie odbył się Pamięć to najważniejsze spoiwo każdej wspólnoty społecznej. Naród żyje dopóty, dopóki żyje w nim Pamięć, dlatego...

Dział: Kultura