Lista notek dla taguswoboda

  Those that can give up essential liberty to purchase a little temporary safety, deserve neither liberty nor safety (gdy dla tymczasowego bezpieczeństwa zrezygnujemy z podstawowych wolności, nie będziemy mieli ani jednego, ani...

Dział: Polityka

  W największym uproszczeniu: z Demokracją mamy do czynienia wtedy, kiedy prerogatywy państwowe (zwłaszcza te związane z uprawnieniami władczymi) są optymalnie zdekoncentrowane . Zbyt wielka koncentracja prerogatyw oznacza...

Dział: Polityka

Wideo z tagiem (swoboda)