Lista notek dla tagurynek

Miło jest znależć potwierdzenie prawdziwości głoszonych tez. Wiadomo, że prawdziwość pewnej tezy ogólnej wyklucza prawdziwość tez z nią sprzecznych o niższym stopniu ogólności. Tak też jest z tezą o systemowej roli państwa w...

– Musimy dążyć do szybkiego rozwoju. Do państwa należy to, żeby ten rozwój był możliwie sprawiedliwy, by nie prowadził do zbyt wielkich różnic społecznych, żeby korzyści z niego odczuwały wszystkie większe grupy społeczne,...