Lista notek dla taguwynagrodzenie za pracę

Propozycja dla bezrobotnych wiążąca się z założeniem własnej firmy jest propozycją interesującą. Zastanówmy się, jak ją zrealizować. Aby powstała firma, musi jednocześnie spełnić się kilka przesłanek. Ta pierwsza - to...

Dział: Rozmaitości

Jak wiadomo, najbardziej ekspansywnym narodem w historii byli chyba Hiszpanie i Portugalczycy. Dla nich kolonie miały znaczenie prestiżowe. Jednak faktycznie państwem kolonialnym ostała się Francja. Państwem, które opanowało...

Dział: Rozmaitości

Zasadą podstawową było zabezpieczenie obrotu finansowego. Dlatego władca emitował własny pieniądz. Ilość pieniądza, którą władca mógł wydać, zależała od ilości złota, którą władca posiadał....

Dział: Rozmaitości