Lista notek dla taguzłodzieje

Ostatnie trzy tygodnie - fakty: GUS opublikował dane o PKB, produkcji przemysłowej i inwestycjach. PKB wzrasta bardzo słabo, produkcja spadła, inwestycje spadły wręcz dramatycznie, Rozpoczęto ekshumacje ofiar katastrofy...

A w tak zwanym międzyczasie Gazeta Polska, czy raczej działająca za jej plecami Fundacja otrzymała dotację na wytworzenie portalu o ochronie żubra. Dotacja wynosi 6 000 000 (słownie SZEŚĆ MILIONÓW) złotych. Google pełne...

Właśnie przed chwilą usłyszałem na przedstawieniu w którym występowali sądząc po wieku emerytowana sędzina zajmująca się prawem emerytalnym, emerytowany związkowiec i chyba emerytowany komunista - ekspert centrum Adama Smitha...

  Poniżej list doprowadzonego do ostateczności mieszkańca tenkraju  

Wideo z tagiem (złodzieje)