Lista notek dla taguzłodzieje

Ostatnie trzy tygodnie - fakty: GUS opublikował dane o PKB, produkcji przemysłowej i inwestycjach. PKB wzrasta bardzo słabo, produkcja spadła, inwestycje spadły wręcz dramatycznie, Rozpoczęto ekshumacje ofiar katastrofy...

Dział: Polityka

A w tak zwanym międzyczasie Gazeta Polska, czy raczej działająca za jej plecami Fundacja otrzymała dotację na wytworzenie portalu o ochronie żubra. Dotacja wynosi 6 000 000 (słownie SZEŚĆ MILIONÓW) złotych. Google pełne...

Dział: Polityka

Wideo z tagiem (złodzieje)