Lista notek dla tagueurokorpus

Martin van Crevred  napisał przy okazji aneksji Krymu coś takiego: ,,Oczekiwać czegokolwiek od NATO to tylko strata czasu. Są zbyt zajęci zwiększaniem liczby kobiet w siłach zbrojnych i podobnym politycznie poprawnym bzdurom...

W mnogości wielu znaków zapytania o stan polskiej obronności i zważywszy na lakoniczność wypowiedzi w tej sprawie ministra Obrony Narodowej, prezydenta RP - Zwierzchnika Sił Zbrojnych, członków sejmowej Komisji Obrony Narodowej...

Wideo z tagiem (eurokorpus)