Lista notek dla tagufundusz emerytalny

W ostatnim tygodniu KNF opublikował 3letnie stopy zwrotu otwartych funduszy emerytalnych. Rozpiętość wyniosła od 4.8% do 0%, przy czym średnia ważona to 2.9% (średnia arytmetyczna 2.7%). Natychmiast w wielu publikatorach mieliśmy...

Dział: Rozmaitości

Od początku zeszłego roku zaczęły się mocno zmieniac oceny funduszy w rankingach prasowych. "Tradycyjni" liderzy większości zestawień stracili swoje pozycje, na prowadzenie wyszły fundusze dotąd znajdujące się w okolicach...

Dział: Rozmaitości