Lista notek dla taguneumann

Adam Szejnfeld, wybitny złotousty przedstawiciel napchanych do bólu głowy najczystszą demokracją, mówił w telewizji o blokowaniu sali sejmowej mniej więcej tak: ....nikt nie będzie nam mówił jak mamy protestować, to my...

Prezes Jarosław Kaczyński w swoim programowo wizyjnym przemówieniu z 2 maja,  ukierunkował działania formacji politycznej na czele której stoi. Wśród zakreślonych celów formacja, ta gdzie znaczną rolę...