Lista notek dla tagutłumaczenie

           Kiedy wysłuchuję w różnych rozgłośniach radiowych i stacjach telewizyjnych oraz czytam w gazetach i w tygodnikach opinii przemądrzałe komentarze na temat gry...

Dział: Sport

Powiem ci, jak słońce wstało — Wstążeczka po wstążeczce. Ametystem opłynęły baszty, Wieści pośpieszyły jak wiewióreczki. Wzgórza czepce odwiązały, Wróbla familia wszczęła kweres. A ja cicho do się rzekłam, „To...

Dział: Kultura

Polska forma „wziąść” jest krytykowana jako nieparadygmatyczna, na podstawie niefinitywnego brać, oraz szesnastowiecznego zastosowania czasownikowego jąć . Dzisiaj, zastosowanie to ustępuje głównie formie zabrać (się) ....

Dział: Kultura