Lista notek dla tagużydzi

żydzi

Żydzi - naród semicki zamieszkujący w starożytności Palestynę. Dziś grupa religijna, wyznająca judaizm, lub etniczna, zamieszkująca głównie Izrael. Głównym centrum religijnym Żydów jest Jerozolima. Językami są jidysz, hebrajski lub dialekty. Od średniowiecza Żydzi rozproszeni są po całym świecie, tworząc diaspory. Osiedlali się głównie w miastach, tworząc tzw. getta. Jako odrębna grupa ludności, rządząca się swoimi prawami, spotykali się z aktami wrogości. Przybierały one zwykle formę pogromów. W okresie II wojny światowej Adolf Hitler zdecydował o masowej eksterminacji Żydów (Holocaust, Szoah); wymordowano ich ok. 6 mln. Niechęć wobec Żydów określa się jako antysemityzm. W Polsce przykładem antysemityzmu były wydarzenia marcowe w 1968 roku.


Żydzi to poddane inżynierii społecznej ofiary spiskowej praktyki dziejów.   Żal tych ludzi przymuszonych do życia w ciągłym stresie wynikającym z wbudowania w ich osobowość dążenia do realizacji nakazanego celu. Tu...

Film pt. "Azyl", wyreżyserowany przez Niki Caro, do scenariusza - opartego na faktach - Angeli Workman, to opowieść o roli warszawskiego ZOO i jego kierownictwa w ratowaniu Żydów, przed okupantem niemieckim w czasie II Wojny Światowej....

Wideo z tagiem (żydzi)