Lista notek dla taguwrocław

Przez miasto Wrocław co kilka godzin przejeżdża masa autobusów przewożąca pracowników do co większych (głównie z kapitałem zagranicznym) przedsiębiorstw. Poza tym przez Wrocław przebiega wiele linii łączących podwrocławskie...

Wystarczyło, że prezes dużego ugrupowania politycznego zwrócił uwagę na liczne wady administracji samorządowej, nawet zasugerował propozycje unormowania prawnego problemu, a juz pojawiły się głosy krytyki, że prawo nie może...

Wideo z tagiem (wrocław)

Tematy z tagiem (wrocław)