Lista notek dla taguzmartwychwstanie

Jak rozumieć ofiarę Chrystusa? Różnie z tym bywa. Są ludzie wierzący dosłownie w historię Boga wcielonego, który ukrzyżowany za nasze grzechy zmartwychwstaje i wstępuje do niebios. Konsekwencją tego sposobu myślenia jest moralny...