Lista notek dla tagutu154

    Pojawia się coraz więcej analiz i opinii o zestrzeleniu pasażerskiego Boeinga nad Ukrainą. Oczywiście (jak zwykle) w wielu z nich autorzy usiłują albo zaprzeczyć wersjom oficjalnym lub przynajmniej je podważyć. Polską...