Lista notek dla taguak

ak

Armia Krajowa (skrót: AK) była konspiracyjną organizacją wojskową, działającą na terenie Polski okupowanej przez Niemcy i ZSRR w czasie II wojny światowej. AK wchodziła w skład Sił Zbrojnych RP i podlegała rządowi na uchodźstwie. Przeprowadziła szereg akcji w walce o niepodległość. W styczniu 1945 r. AK została rozwiązana. Część jej członków kontynuowała działalność niepodległościową aż do 1956 r. Władze komunistyczne traktowały żołnierzy AK jako wrogów narodu. Żołnierze byli represjonowani, wielu skazano na karę śmierci lub wieloletnie więzienie.

 

11 lipca 1943 rok - apogeum Rzezi Wołyńskiej. 9 02 1943 w Parośli Wielkiej rozpoczęła się Rzeź Wołyńska. Związanych i bezbronnych mieszkańców wsi napastnicy zamordowali przy użyciu noży i siekier. Uratowała się jedynie...

Dział: Kultura, Temat: Historia