Lista notek dla taguantypatriotyzm

Wielki aktor Marek Kondrat został zaproszony na Woodstock, by opowiedział o swoim aktorstwie w trakcie "Akademii Sztuk Przepięknych". Dlaczego został zaproszony? Bo wielkim aktorem jest. Cóż takiego o swoim aktotstwie...

Dział: Kultura

MSdZ : „Wydarzenia marcowe obchodzi w Polsce garstka krzykliwych ludzi, bogatych ludzi, których rodzice, lub oni sami rządzili Polską z nadania Moskali” Bufon : „ czerwiec 1956 r. to święto, bo je pan...

Dział: Rozmaitości

Profesor Janusz Czapliński, znany psycholog społeczny, poproszony przez redakcję Dziennika o wypowiedź z okazji Dnia Flagi, zauważył: niektórzy myślą, że wywieszanie flagi to jest rodzaj manifestacji politycznej, a nie...

Dział: Polityka