Lista notek dla tagukonstytucja 3 maja

konstytucja 3 maja

Ustawa zasadnicza z 3 maja 1791 r. regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Była pierwszą w Europie i drugą na świecie (po USA) nowoczesną konstytucją. Zmieniła ustrój państwa na monarchię dziedziczną, ograniczyła demokrację szlachecką, odbierając prawo głosu i decyzji szlachcie nieposiadającej ziemi (gołocie), zrównała prawa mieszczan i szlachty, chroniła chłopów, formalnie zniosła liberum veto.

Wyobraźmy sobie,na 11-go maja tajne posiedzenie Sejmu i Senatu ,o którym wiedzą tylko posłowie i senatorowie  Zjednoczonej Prawicy,zjeżdżają się po kryjomu,Sejm obstawia policja i wojsko,nikt poza nimi wstępu nie ma. Następnie...

Dział: Kultura, Temat: Święta, rocznice

Czy to źle czy to dobrze i pięknie, że uchwalono konstytucję 3 maja? Z jednej strony była przełomowa, zawierała, ogłaszała, znosiła i ustanawiała. Z drugiej strony jej uchwalenie przyczyniło się do likwidacji państwa polskiego....

Dział: Kultura, Temat: Historia

Wideo z tagiem (konstytucja 3 maja)