Lista notek dla tagukrzyż

Przydrożne krzyże... niegdyś fundowane w ramach pokuty za ciężkie przestępstwa, jako wotum za doznane łaski, w jakiejś intencji bądź po prostu by oddać cześć Bogu i zamanifestować swoją wiarę. Echem tej tradycji są krucyfiksy...

Dział: Rozmaitości