Lista notek dla tagukomunizm

Dla mnie to, co się dzieje dzisiaj wokół edukacji jest elementem składowym większej całości, czyli przekształcenia naszego kraju w coś, co można by nazwać peerelem nawróconym. Chodzi o przywrócenie wszystkich "pozytywnych" cech...

Tematy z tagiem (komunizm)