Lista notek dla tagunewton

…, czyli co Newton skleił, Einstein rozdzielił. Nic nie dzieje się bez przyczyny, nic samo się nie zaczyna ani też nie kończy się samo. O ile Ptolemeusz, Kopernik czy Kepler koncentrowali się głównie na zobrazowaniu...

  Powyższy obraz namalowany w 1715 ukazuje jedną z ostatnich audiencji Ludwika XIV. na której przyjął, tak się złożyło, królewicza Fryderyka Augusta, przyszłego króla Polski. Dla nas ten obraz ma...

  Izaak Newton zmarł w 1727 w wieku 84 lat będąc już za życia ikoną, ba – wręcz fundamentem imperium brytyjskiego. Jego pogrzeb był iście królewski – trumnę do opactwa westminsterskiego niósł sam lord...

Jak dogmaty i autorytet Galileusza, Kartezjusza i Newtona wyprowadziły fizykę na pseudonaukowe manowce. W 1623 r. Galileusz zaliczył barwy do wrażeń zmysłowych. W 1637 r. Kartezjusz pozbawił przedmioty kolorów ,...

M M&AlK   N otka  niniejsza  jest powtórzeniem skasowanej (przez przypadek) notki  A jednak Pitagoras (1) . Pozwoliłem sobie na jej powtórkę (drobne dopiski w...

Tematy z tagiem (newton)