Lista notek dla tagukredyty

PiS-o-ekonomi ka Z tego, co ostatnio tu czyta ł em wynika, ż e koniecznie trzeba napisa ć co ś o ekonomii, bo dla m ł odego i ideologicznie wzmo ż onego narybku pisowskiego wydaje si ę to po humanistycznemu niedookre ś lone.Oni...