Lista notek dla taguobywatelska

Kontynuując wątek wewnętrznych rozgrywek w Platformie, któremu już poświęciłem kilka wpisów, nie sposób nie odnieść się do expose premier Ewy Kopacz. W  poprzednim tekście  napisałem, że jeżeli...

Dział: Polityka

 W ostatnich dniach polskie media żyją kilkoma aferami: odmową przeprowadzenia aborcji przez prof. Bogdana Chazana,  niejasnościami w kwestii majątku byłej pary prezydenckiej Aleksandra i Jolanty Kwaśniewskich oraz podsłuchami...

Dział: Polityka

W ubiegłym tygodniu w Sejmie głosowano nad rządowym projektem nowelizacji Ustawy o Zamówieniach Publicznych. Projekt zakłada m.in. podwyższenie tzw. progu bagatelności, od którego trzeba stosować procedury przewidziane...

Dział: Polityka