Lista notek dla tagufilozofia fizyki

                 Pierwszy, o artykule Arta Hobsona [1] napisał na salonie Ark, by pokazać [jak sam pisze]: „ferment intelektualny ,który cały...

    Takie pytanie [ podobno ] miał postawić Richard Feynman podczas konferencji poświęconej problemom filozofii fizyki.   Tym pytaniem wykazał trochę nieszkodliwej obłudy,  jako że sam był już...

    O tej książce można wiele powiedzieć i napisać. Można ją czytać przez długi czas, a po lekturze ciągle do niej wracać. Jedni ją traktują jako podręcznik, inni jako monografię, a jeszcze inni, jako anglosaski...