Lista notek dla tagulibertarianizm

Człowiek i wolność Ostatnio mam szerszy kontakt z ideami libertarian, m.in. z USA i Kanady, i ich kwestionowaniem (ale nie anarchistycznym) wszelkich ogólnie przyjętych ustaleń systemu społecznego, praw i obyczajów, tj....

Dział: Polityka

Wiele osób myśli, że prywatyzacja to przekazanie własności z rąk państwowych do rąk prywatnych. Nie mają racji. To nie o to chodzi. Prywatyzacja to nie zmiana właściciela. Prywatyzacja to rozpowszechnienie własności, to...

Dział: Polityka

W Polsce kilka lat temu powstała Partia Libertariańska . Ta partia jest partią bliźniaczą w stosunku do takiej samej (o tej samej nazwie i tych samych podstawach ideologicznych) partii amerykańskiej, która jest tam znaczącą...

Dział: Polityka

Religia, tak jak i państwo, jak szkoła, urzędy, jak często rodzina odbierają człowiekowi odpowiedzialność za swoje życie. Ustanawiają zbiór zasad i norm i podporządkowują im jednostki. Zresztą większość nie potrafi już w...

Dział: Społeczeństwo

Od ZSRR odłączyły się malutkie kraiki bałtyckie. Imperium ich nie utrzymało. Są niepodległe. Chciała się też odłączyć mikroskopijna Czeczenia, ale nowe imperium zareagowało wojną, którą przegrało. Wielkie imperium...

Dział: Polityka