Lista notek dla taguszkoła

O tym, jaka jest szkoła, mówimy od wielu lat. Szkoła stała się kartą przetargów politycznych. Przez wiele lat próbowano dostosować system oświaty do potrzeb realizacji planów społeczno gospodarczych. I tak oto doszło do likwidacji...

Szkoła końca lat 70-tych miała nas kształtować patriotycznie. Oczywiście patriotyzm ten miał osobliwy charakter – podkreślał na przykład sojusz ze Związkiem Radzieckim. Ulokowany był głęboko w historii – zaczynał się już od...

Wideo z tagiem (szkoła)