Lista notek dla tagutymoszenko

 Moje zdanie na temat zaangażowania się Polski w wydarzenia ukraińskie jest takie. Polska albo ma zobowiązania dotyczące zagranicznej polityki USA, której zawsze zależy na osłabieniu pozycji Rosji, albo uaktywniły się nasze...

Dział: Polityka