Lista notek dla tagu2010

Specjalne podziękowania, dla chcącej zachować anonimowość koleżanki, bez której ten wpis wyglądałby zupełnie inaczej.  Zamach czy przypadek? Bez wątpienia wielka katastrofa. Na początku zadam pytanie: a czy są na...

Każda osoba ludzka, aby prawidłowo i racjonalnie rozwijać się oraz należycie wypełniać swoje obowiązki, wynikające z wykonywania określonej roli społecznej, potrzebuje  zaznać rozrywki. Prawidłu temu, podobnie jak regułom...