Lista notek dla tagujow

Jak wiadomo, ostatni miesiąc minął nam pod znakiem wyborów - tym razem do rad osiedli. Bój to był wielki, ale jakoś zabrakło ... zawsze obecnych partii politycznych. O Prawie i Sprawiedliwości nie ma co mówić, bo i tak ma...

Ordynacja wyborcza JOW jest bardzo prosta. Każdy kandydat może zgłosić samodzielnie swoją kandydaturę. Kandydat może ubiegać się o wybór tylko w tym okręgu wyborczym, w którym mieszka. Termin zgłaszania kandydatów jest zamknięty -...

    Witam wszystkich czytelników i użytkowników Salon24.pl. Witam z Bielawy, niewielkiego, pięknie położonego miasta na Dolnym Śląsku. Miasta niestety biednego, pokrzywdzonego przez terapię szokową Balcerowicza, przez Program...

Idea JOW polega na takiej organizacji wyłaniania kandydatów, aby to WYBORCA decydował, komu odda swój głos. Dzisiaj może tylko wierzyć, że o czymś decyduje, że kogoś wybiera. Tymczasem ordynacja wyborcza jest...

Otwierając debatę o zmianach ordynacji wyborczej, Jarosław Kaczyński stawia nas przed pytaniem o zakres uprawnień obywateli w demokracji po Gutenbergu. Silny mandat wyborczy wójta/burmistrza/prezydenta gminy, może być...

Po ponownej lekturze artykułu o tym jakie wady znajdują w ordynacji JOW politolodzy z WB i USA postanowiłem zestawić te defekty w paru punktach. CYTUJĘ z treści tego artykułu...

Wideo z tagiem (jow)