Lista notek dla tagujow

Nowomowa ma do siebie to, że zmienia znaczenie słów znanych jako dookreślone pojęcia i definicje. Wiadomo, że w państwie najwyższym organem władzy jest sejm i nie trzeba dodawać, że chodzi o państwo demokratyczne. Władzę w...

Dział: Polityka, Temat: Samorząd

Ordynacja wyborcza JOW jest bardzo prosta. Każdy kandydat może zgłosić samodzielnie swoją kandydaturę. Kandydat może ubiegać się o wybór tylko w tym okręgu wyborczym, w którym mieszka. Termin zgłaszania kandydatów jest zamknięty -...

Dział: Polityka, Temat: Wybory

Wideo z tagiem (jow)