Lista notek dla taguordynacja wyborcza

Jakieś dwa tygodnie temu Jarosław Kaczyński zdecydowanie wypowiedział się na temat wyborów samorządowych. Powiedział coś takiego, co zazwyczaj mówi się dopiero w ostatniej chwili. Chodzi o deklarację ujawnienia kandydatów biorących...

Polacy to naród o rodowodzie wiejskim obejmującym zarówno chłopów jak i szlachtę, co to „na zagrodzie równa wojewodzie”. Wieś zawsze podporządkowywała rytm gospodarskiego życia prawom przyrody zgodnie z cyklami pór roku i...

Idea JOW polega na takiej organizacji wyłaniania kandydatów, aby to WYBORCA decydował, komu odda swój głos. Dzisiaj może tylko wierzyć, że o czymś decyduje, że kogoś wybiera. Tymczasem ordynacja wyborcza jest...

Wideo z tagiem (ordynacja wyborcza)