Lista notek dla taguolewnik

         Ech, dobry Boże, ilu to już porządnych obywateli popełniło samobójstwa w więziennym odosobnieniu! Czasem można odnieść wrażenie, że ludzie zamierzający skończyć z życiem celowo popełniali...

Dział: Rozmaitości