800 plus

800 plus (Rodzina 800 plus) to świadczenie pieniężne w wysokości 800 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko. Jako 500 Plus wprowadzone przez rząd PiS 1 kwietnia 2016 roku. Od 1 lipca 2019 roku świadczenie zostało rozszerzone - przysługuje także na pierwsze dziecko, bez względu na dochody rodziców. Od 1 stycznia 2024 r. kwota świadczenia wychowawczego została podniesiona z 500 zł do 800 zł.